Kooperatīva likvidātori raujas pie varas!

PAZIŅOJUMS!

Cienījamie Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” biedri!

2013.gada 27.jūlija Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Anatolijs Serebrjanskis ar pilnvaru termiņu uz 3 gadiem. Darbojoties valdes priekšsēdētāja amatā, A. Serebrjanskis saskārās ar daudziem izaicinājumiem, tomēr viens no nopietnākajiem bija mēģinājums panākt Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidāciju. Noteiktas biedru grupas darbībās ir saskatāma plānota rīcība: no sākuma dezorganizēja valdes darbību, turpmāk, 2014.gada 20.martā „norāva” biedru kopsapulci par valdes pārvēlēšanu (līdz ar to valdē palika viens priekšsēdētājs), turpinājumā 2015.gada 12.janvārī tā sauktā „iniciatīvas grupa”, kurā ietilpa Nadežda Muriļova, Roberts Grigāns, Maija Manteja, Vladimirs Šapovals u.c., cēla tiesā prasību pret Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” par kooperatīva likvidāciju, pamatojot ar to, ka valdē palika viens valdes priekšsēdētājs. Viņu prasība tika izskatīta 2015.gada 30.novembrī Liepājas tiesā (lieta nr. C29399215) un, pateicoties Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” pārstāvja Gata Brasava darbam, tā tika noraidīta (iepazīties ar spriedumu un tā tulkojumu varat Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” ofisā vai ar anonimizētu versiju mājas lapā http://jubilejas.lv sadaļā „Informācija”).

Diemžēl jāatzīmē, ka minētās „iniciatīvas grupas” darbības, kas ir acīmredzami vērstas uz Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidāciju, joprojām turpinās, proti, 2016.gada 12.jūlijā, kad Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” biedru kopsapulcē bija paredzēts skatīt Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” 25.04.2016. biedru kopsapulcē leģitīmi ievēlētas padomes sagatavoto statūtu projektu jaunā redakcijā (kura tika izstrādāta lai izpildītu Kooperatīvo sabiedrību likuma Pārejas noteikumu 20.pkt. (denominācija no LVL uz EUR) un 24.pkt. (kopsapulces sasaukšana un protokolēšana) prasības un novērstu neatbilstības likumam un reālitātei), minētā „iniciatīvas grupa”, iegūstot biedru ar vājām zināšanām kooperatīvu statūtu jautājumos atbalstu, panāca, ka biedru kopsapulcē tiek pieņemts lēmums atstāt spēkā bez izmaiņām vecos Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” statūtus, kaut gan šāds lēmums pats par sevi ir Kooperatīvo sabiedrību likuma normu neizpildīšana. Tas tika pieļauts, jo minēto 12.07.2016. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” biedru kopsapulci vadīja „iniciatīvas grupas” pārstāvji – vadītāja Maija Manteja, bet protokolēja Nadežda Muriļova un Roberts Grigāns -, tās pašas personas, kuras bija cēlušas prasību tiesā par Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidāciju.

Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes priekšsēdētājs A. Serebrjanskis uzskata, ka nedrīkst pieļaut Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidāciju, jo:

1. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” ir spējusi kopš 2008.g. saglabāt nemainīgu pārvaldīšanas maksas tarifu  ~0,42 EUR/kv.m./mēn., kas ir viens no zemākajiem Rīgā, tajā pat laikā sniedzot nepieciešamos pārvaldīšanas, remontdarbu un komunālo pakalpojumu piegādes pakalpojumus, turklāt par remontdarbiem netika prasīti papildus maksājumi, kā tas ir citos māju pārvaldīšanas uzņēmumos;

2. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidācijas gadījumā sāksies neprognozējams haoss, kura rezultātā mājas var palikt bez uzkrājumu fonda, remontdarbiem, komunālajiem pakalpojumiem, bet avārijas gadījumā var rasties situācija, ka vienkārši nebūs līdzekļu un darba spēka, kam avāriju novērst;

3. „Iniciatīvas grupas” pārstāvji nav piedāvājuši vīziju, plānu dzīvojamo māju pārvaldīšanai pēc Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidācijas.

2016.gada 26.jūlijā ir sasaukta Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” biedru kopsapulce, kuras darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes, t.sk. valdes priekšsēdētāja vēlēšanām. Mūsu kooperatīvā šobrīd ir 1878 biedru, uz pēdējo kopsapulci ierādās 49 biedri. Vairākums no biedriem, kurus viss apmierina, parasti neierodas un pēc būtības pieņem lēmumus tādi biedri, kurus nekad nekas neapmierina, jo viņi nezin, ko viņi grib (tas ir izsecināms no viņu pretenzijām, bez piedāvājumiem).  Ievērojot izveidojušos kritisko situāciju, nolēmu paziņot Jums par to un, lai nepieļautu iespējamo Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” likvidāciju, aicinu visus Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” balsstiesīgos biedrus (kuriem nav parādu) ierasties uz minēto biedru kopsapulci (Rīgā, Ak. Mst. Keldiša ielā 34, 2.st., banketu zāles telpās, sākums plkst. 18.30 (reģistrācija no plkst. 18.00.)), un izvēlēties Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” saglabāšanu, stabilitāti un zemus pārvaldīšanas maksas tarifus, ko ir spējis nodrošināt Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes priekšsēdētājs A. Serebrjanskis.

Rīgā, 2016.gada 14.jūlijā.

Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes priekšsēdētājsA. Serebrjanskis