Ūdens skaitītāju rādījumi

N.B.: Ūdens skaitītāja rādījumus nodod no 27. datuma līdz tekošā mēneša pēdējai dienai.

Jums nav patstāvīgās paroles vai esat pieslēdzies pirmo reizi :

  •  Šājā gadījumā lietotājvārda vietā izmantojiet sava rēķina 5 pirmos ciparus “RĒĶINS Nr.  ……….”. 
  •  Lai ievadītu paroli izmantojiet pagājušā mēneša  dzīvokļa rēķina summu “Samaksai kopā EUR : …….”, (kopā ar pieturzīmem. Piem.: 53.47). 
  • Jūs varat nomainit paroli izvēloties sev norādē “Atjaunot paroli”. Izvēloties patstāvīgu paroli saglabāsies lietotajvārds Jūsu rēķina 5 pirmie cipari.
  • Ja rēķinā uz 1.datumu ir parāds, tad parāda summu pieskaita pie summas par kārtējo mēnesi. Šinī gadījumā ailē “parole” ievada kopējo summu (parāds+kārtējais mēnesis).
  • Pārmaksas gadījumā par summu, kas lielāka par kārtējā mēneša summu, ailē “parole” ievada 0 (nulli).
  • Ja pārmaksa mazāka par kārtējā mēneša summu, ailē “parole” ievada starpību starp kārtējā mēneša summu un pārmaksu (tik cik atlicis piemaksāt).

 Nodot skaitītāju rādījumus –>