Kā cīnīties ar parādniekiem

Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” biedru kopsapulcē (30.05.2015.) tika pieņemts lēmums cīnīties ar parādniekiem bloķējot kanalizāciju parādnieka dzīvoklī.

Rakstveida aptaujas ceļā mājas (kuras dzīvokļu īpašnieki noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar Dz.Ī.K.S. “Jubilejas”) dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par kanalizācijas bloķēšanu parādnieka dzīvoklī un parāda summu, sākot ar kuru tiks piemērota šī ietekmēšanas metode.

Sīkāk par metodes veidu:

Ar speciālas iekārtas palīdzību kanalizācijas stāvvada taisnajā vertikālajā gabalā no tehniskā stāva, bēniņiem vai jumta tiek ievietots noslēgs  cilindriska režģa veidā (vai piepūšama gumijas aizbīdņa veidā). Ar kameru palīdzību, zinot dzīvokļa un stāva numuru, operators nekļūdīgi nosaka vajadzīgo nemaksātāja dzīvokļa kanalizācijas izvadu. Šīs manipulācijas rezultātā ūdens no nemaksātāja dzīvokļa aizplūst, bet pārējais paliek ( vai gumijas aizbīdņa izmantošanas gadījumā kanalizācijas sistēma parādnieka dzīvoklī tiek bloķēta pilnībā). Pie tam kanalizācijas ūdeņu izplūde no augstāk esošajiem dzīvokļiem netiek traucēta.

Priekšrocības:

1.      Nav nepieciešams iekļūt parādnieka dzīvoklī.

2.      Parādnieka bloķēšanas gadījumā kaimiņi neizjūt nekādas neērtības.

3.      Tiek veikta kanalizācijas piesārņojuma apskate.

4.      Pilnīgi likumīgs veids bez iesaistīšanās ilgā tiesāšanās procesā.

5.      Visu saistīto izmaksu (kanalizācijas pārtraukšanas un atjaunošanas pakalpojumu) atgūšana no nemaksātāja.