Lūgums pievērst uzmanību !

Dzīks “Jubilejas” dzīvokļu īpašnieki!

LŪGUMS PIEVĒRST UZMANĪBU!

Destruktīva sabotieru grupa gatavojas veikt kārtējo prettiesisku kooperatīva pārvaldes pārņemšanu (pēc 2011.gada scenārija). Pūloties izdarīt psiholoģisku spiedienu, vairākkārtīgi rīkojuši nekārtības ar fiziska spēka pielietošanu Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” ofisa telpās, par ko oficiāli apliecina divas ierosinātās krimināllietas  ( №11089007013 un №11089082413 ) par A. Kiričenko, V. Šapovala un P. Kateriņiča darbībām. Tāpat A. Kiričenko ir sastādīts  pie administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu (APK 167. pants). Desmitiem gadu šis personas pūlas vienkārši sagraut kooperatīvu. Izplata melīgas un nepatiesas baumas par DzĪKS “Jubilejas” pārkāpumiem, pūlas diskreditēt kooperatīva darbu, rakstot apsūdzības un sūdzības dažādām valsts instancēm. Pārbaudes, ko veica ekonomiskā un kriminālpolicija kā arī VID un zvērinātais revidents, apliecina to, ka nekādu pārkāpumu nav!

A.Kiričenko un V.Šapovala kungi – ir bijušie galvenie DzĪKS “Jubilejas” galvenie inženieri (A.Kiričenko darbības laikā tika uzstādītas kāpņutelpu apgaismojuma lampiņas par summu gandrīz 25 tūkstši latu, savukār V.Šapovala darbības laikā tika uzstādītas restes pastkastīšu telpās, kuras, ugunsgrēka gadījumā bloķēs ceļu cilvēku evakuācijai no mājas, kā arī tika novākti radiatori no kāpņu telpām, kas ne tikai nesekmēja siltuma ekonomiju, bet radīja ilgstošu dzīvojamā fonda stāvokļa pasliktināšanos.) Valdes locekle tikmēr “karoja un cīnījās” garāžu kooperatīvā, kamēr izkaroja sev apmaksātu amatu “ kaujas vietā”.

Acīmredzami, pēc personīgās pieredzes šīs personas zina KĀ  rīkoties ar dzīvokļa īpašnieku finansēm, un šī grupa cenšas organizēt nelikumīgu kopsapulci ar mērķi pārvēlēt likumīgi uz trim gadiem ievēlēto DzĪKS “Jubilejas” Valdes priekšsēdētāju.

Pozicionējot sevi kā DzĪKS “Jubilejas “ valdi, viņi klaji ignorē faktu, ka vairāk nekā 980 kooperatīva biedru ir ar savu parakstu apliecinājuši to, ka nepieciešamas valdes pārvēlēšanas.

Šādas kooperatīva biedru prasības pamatojums ir valdes ļaunprātīga bezdarbība, kuras rezultātā:

1) Nav pieņemti lēmumi par namu pārvaldīšanas līgumiem;

2) Nav izskatīiti zemes gabalu nomas jautājumi;

3) Nav pieņemti lēmumi par līgumiem ar piegādātājiem “Rīgas Ūdens” un “Rīgas Siltums”;

4) Nav piedāvāta alternatīva juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kas veiks pienākumus tā jurista vietā, ar kuru tika lauzts līgums,

kā arī nav risināti jautājumi:

1) Štatu reorganizācija;

2) Konkursa komisijas vēlēšanas;

3) Darbs ar parādniekiem;

4) Palīdzība galvenā grāmatveža kandidāta meklēšanā;

5) Nav apspriesta dzīvokļa īres kvīts formas atbilstības LR MK noteikumu prasībām;

6) Nav noteikts apkures sezonas sākums un beigas;

7) Nav izstrādāti tarifi un cenu politika;

8) Nav ticis izskatīts budžets un gada atskaite (bilance).

Un tas vēl nebūt nav viss neizdarīto darbu saraksts.

Jāatzīmē arī nepārtrauktie vārdiskie uzbrukumi citiem valdes locekļiem. No 65 darba jautājumiem,kurus izvirzīja valdes priekšsēdētājs,ir izskatīti tikai 16, bet pamatoti lēmumi pieņemti tikai par 11.

Par izklāstīto faktu patiesumu,ikviens kooperatīva loceklis var pārliecināties, iepazīstoties ar valdes sēžu dienas kārtībām un protokoliem.

Visa augstākminētā rezultātā otrā puse valdes locekļu (4 cilvēki) ir uzrakstījuši ziņojumu par valdes darbības nespēju un ierosinājumu par valdes pārvēlēšanu.

2014.gada 22.marta kopsapulcē, kas tika padarīta par absurdu,izmainot dienas kārtību, klātesošie varēja iepazīties ar “taisnības cīnītāju” darbības metodēm.

Tā vietā,lai valdes locekļi kopsapulcei atskaitītos par paveikto darbu,tika izteikti apvainojumi un apsūdzības vadības virzienā un veikta pašreklāmas kampaņa rupjā veidā. Minētās situācijas rezultātā daudzi kooperatīva biedri izrādīja savu sašutumu,atstājot kopsapulces telpas.

Līdz pat šim brīdim sapulces protokolistes N.Muriļova un M.Manteja nav iesniegušas Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” lietvedībā 22.03.2014. kopsapulces protokolu.

Daļa valdes, kurai nav nekādu ne juridisku, ne tehnisku, ne administratūvu zināšanu komunālās saimniecības jomā tāda lielā saimniecībā (72 kāpņu telpas), turpina cīnīties par savu varu. Būdami juridiski un ekonomiski analfabēti šie cilvēki reiz tika ievēlēti valdē sava iespaidīgā ārējā tēla dēļ, un tāpēc visu laiku turpina ar savu bezdarbību un destruktīvām rīcībām  pierādīt savu nepiemērotību un nevērtīgumu.

Lai aizssargātu kooperatīva iedzīvotāju ikdienas mieru no šiem bezjēdzīgajiem “bļauriem”, DzĪKS “Jubilejas “ lūdz Jūs ierasties uz kopsapulci,kas notiks 26.aprīlī 2014.gadā plskt. 9.30. Rīgas 86.vidusskolā!

Tieši no JŪSU līdzdalības ir atkarīga Jūsu privātīpašuma uzturēšanas stabilitāte un DzĪKS “Jubilejas” pastāvēšana.

 Ar cieņu  DzĪKS “Jubilejas” administrācija

P.S.Dzīvokļa īres rēķina formu un tajā esošās pozīcijas ir iespējams atstāt iepriekšējā formā, ja par to būs nobalsojusi lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku, attiecīgi noformējot visus balsošanu apliecinošo dokumentu – mājas kopsapulces protokolu.

 Dokumentu saraksts:

1). Paziņojums par administratīvo parkāpumu.

2). Krimināllieta №11089007013

3). Krimināllieta №11089082413

4). Desmitiem gadu pūlas sagraut kooperatīvu.

5). Valdes sēžu sabotāža

6). Par zemes nomu ar SIA”Baltfarm”