Paziņojums par DzĪKS ”Jubilejas” paveikto darbu 2012.gadā.

Rīgā, 19.06.2013.

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Uzaicinu Jūs aktīvi aizstāvēt savas tiesības un DzĪKS ”Jubilejas” darba stabilitāti,  piedaloties sabiedrības 29.06.2013.  kopsapulcē!

1. 2012./2013.g. apkures sezonā DzĪKS ”Jubilejas” darbinieki veica visus plānotos pasākumus, lai iespējami samazinātu DzĪKS ”Jubilejas” māju iedzīvotāju komunālo maksājumu pieaugumu. Atbildīgs darbs tika veikts ik dienas:  pastāvīga temperatūras režīmu, siltumsistēmu un iekārtu darba grafiku kontrole, regulēšana un uzstādīšana atbilstoši laika prognozei un iedzīvotāju vēlmēm visos māju siltummezglos (72). Šī darba rezultātā DzĪKS ”Jubilejas” māju iedzīvotāji apkures sezonā samaksājuši vismaz par Ls 200000 mazāk kā kaimiņu mājās ar citiem apsaimniekotājiem.

Piemērs:

DzĪKS ”Jubilejas” apkures tarifs 1,35 Ls/m2, ūdens uzsildīšanas tarifs 4,20 Ls/m3;

DzĪKS “Pļavnieki” apkures tarifs 1,30 Ls/m2, ūdens uzsildīšanas tarifs 8 – 10 Ls/m3;

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apkures tarifs 1,35 Ls/м2+12%PVN+maksa par karstā ūdens cirkulāciju Ls 5.00 – kopā tarifs -1,60 Ls/м2;

Dati no komunālo maksājumu rēķiniem – vienādi 3 istabu dzīvokļi, deklarēto iemītnieku skaits, ūdens patēriņš, taču atšķirība krasi jūtama pat pavasara mēnešos, nerunājot par ziemas mēnešiem.

 

 marts

 DzĪKS”Jubilejas”

 96,50 Ls

 DzĪKS“Pļavnieki”

 142,51 Ls

 aprīlis

 

 81,81 Ls

 

 115,47 Ls

 maijs

 

 48,44 Ls

 

 102,15 Ls

Rīgas domē vairākkārt iesniegti konkrēti rakstiski priekšlikumi ekonomiskai dārgā siltumnesēja padevei mājām , kam klāt pievienotas zaļojošo siltumtrašu fotogrāfijas ziemā, taču tikai šogad, pirms pašvaldību vēlēšanām, daži “gudrinieki”  beidzot  pievērsa uzmanību šai problēmai. .

2. 2012. gadā DzĪKS ”Jubilejas” mājās tika veikti avārijas un steidzamie, ikdienas un plānotie, kapitālie, kā arī profilaktiskie  remonta darbi. Remonta un nomaiņas darbi tika veikti siltummezglos- siltuma un ūdens sūkņu un iekārtu nomaiņa, -liftu saimniecības remonts, elektroiekārtu, elektrosistēmu, el.kabeļu nomaiņa, aukstā un karstā ūdens cauruļu nomaiņa, kanalizācijas cauruļu nomaiņa pagrabos, metālisko durvju remonts un uzstādīšana kāpņutelpās un konteinertelpās; visu māju kāpņutelpās uzstādīti siltumu ekonomējošie plastikāta logi, veikts jumtu kapitālais remonts, starppaneļu šuvju un paneļu hermetizācija, dvieļu žāvētāju skaitītāju, manometru, termometru un sensoru nomaiņa, telpu sanitārā apstrāde.  Visi darbi tika veikti, ievērojot dzīvokļu īpašniekiem izdevīgu  cenu politiku. Daži darbi tika veikti kā štata darbinieku papildus darbi, jo šo darbu izmaksas ir pat 2-3 reizes mazākas par firmu noteiktajām summām. Darbu veicēju atlase tika veikta pārdomāti un atbildīgi, lai DzĪKS ”Jubilejas” finanšu līdzekļi tiktu izlietoti saimnieciski un taupīgi. 2012. gadā veikti darbi par kopējo summu 244789,94 Ls. Salīdzinājumam- 2011. gadā tikai par 160275,99 Ls. Kur iepriekšējā vadība iztērēja pārējos līdzekļus- tas tiek noskaidrots atbilstošajās iestādēs. Daļa līdzekļu iepriekšējās vadības laikā tika tērēta nesamērīgi dārgiem juridiskajiem pakalpojumiem 2011./2012.g. 9 mēnešu periodā iztērējot vairāk par 21770 Ls, salīdzinājumam – laika posmā no 2012.gada augusta līdz šim brīdim (11 mēn.) juridiskajiem pakalpojumiem pakalpojumu sniedzējiem (pārstāv kooperatīvu aptuveni 50 tiesu lietās, gatavo līgumus, dokumentus, konsultē dzīvokļu īpašniekus u.t.t.) ir iztērēti nedaudz vairāk par 10000 Ls (par gandrīz 12000 Ls mazāk).

3. Pastāvīgi tiek veikts darbs to dzīvokļu īpašnieku tiesību un interešu aizstāvībai, kuru mājas atrodas uz īpašnieku zemes. DzĪKS ”Jubilejas”  juridisko pakalpojumu sniedzējs panācis iedzīvotājiem labvēlīgu spriedumu strīdā ar zemes īpašnieku K.Žubecki par zemes nomas līguma noslēgšanu/nomas maksas parāda piedziņ – zemes īpašnieka prasība noraidīta. Nomas līgumu DzĪKS ”Jubilejas” var noslēgt tikai gadījumā, ja tam rakstisku piekrišanu devis dzīvokļu īpašnieku vairākums; ja tāda pilnvarojuma nav, zemes īpašniekam jāslēdz līgums ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. Šis jautājums joprojām nopietni risināms likumdevēja līmenī, vai arī, kā visās Eiropas valstīs, pat nedrīkstētu būt šādas īpašnieku zemes, vai arī šo zemju kadastrālā vērtība un nodokļi jāsamazina vismaz 3 reizes.

DzĪKS „Jubilejas” juridisko pakalpojumu sniedzējs panācis dzīvojamās mājas Rīgā, Zemes ielā 8 dzīvokļu īpašnieku interesēs labvēlīgu spriedumu lietā pret A. Aronieti, piedzenot mājai piesaistītā zemes gabala nomas maksas parādu vairāk kā 10000 LVL apmērā. Lieta ir parsūdzēta apelācijas kārtībā.

4. Pastāvīgi tiek veikts darbs ar parādniekiem: nosūtītas vairāk kā 400 rakstiskas pretenzijas-brīdinājumi, slēgtas vairāk par 40 vienošanos par parāda dzēšanas grafiku un termiņiem, iesniegtas/sagatavotas 10 (ieprieksējās vadības laikā 0!!!) prasības tiesās un iesniegti 2 izpildu raksti zvērinātiem tiesu izpildītājiem. “Godātie”parādnieki, iespējami drīz veiciet savu parādu un tekošo rēķinu apmaksu! Uz kaimiņu rēķina parazitējošo, apzināto parādnieku dēļ cieš pārējie mājas iedzīvotāji, iespējama ūdens un siltuma padeves pārtraukšana visai mājai. DzĪKS ”Jubilejas” visus aprēķinus komunālo maksājumu rēķinos veic atbilstoši skaitītāju rādījumiem un pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem tarifiem.

P.S. DzĪKS ”Jubilejas” vadība un darbinieki arī turpmāk, izmantojot savu darba pieredzi, zināšanas, prasmes, rūpēsies par komunālās saimniecības un dzīvojamā fonda uzturēšanu labā stāvoklī, aizstāvēs iedzīvotāju tiesības un intereses,  turpinās samērīgu komunālo maksājumu politiku, tai pat laikā nodrošinot nepārtrauktu visu sistēmu un iekārtu darbību, to modernizāciju un uzlabošanu.

Ar cieņu,

DzĪKS ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis