Dzīvokļu īpašnieku prasība 17.05.2013.

DzIKS „Jubilejas” priekšsēdētājam

A.Serebrjanska kungam

no dzīvokļu īpašniekiem

Iesniegums

                Mēs, dzīvokļu īpašnieki esam saņēmuši informāciju par kooperatīvu biedru kopsapulces lēmumiem, kura notika 27.04.2013. Kopsapulces vadītāja J.Učaikina, kopsapulces sekretāre N.Muriļova.

Kā dzīvokļu īpašnieki, kategoriski nepiekrītam izvirzītajam valdes locekles O.Bro priekšlikumam par prēmiju izmaksām revīzijas komisijas locekļiem N.Muriļevai, V.Galočkinam, M.Miķei pa 600 Ls plus nodokļi – kopā 968 lati katram revizijas loceklim. Kopsummā 2904 lati. Tāpat uzskatām, ka nav jāmaksā valdes loceklei M.Mantejai 206 lati par valdes sēžu protokolēšanu.

Revīzijas komisijas locekles N.Muriļovas sniegtā informācija ir vienpusēja un subjektīva, jo notika ekonomikas policijas pārbaude, ka arī revidenta pārbaudes, kurās nav atklāti pārkāpumi DzIKS „Jubilejas” finanšu un saimnieciskajā darbībā.

Protokolā norādītā premiju summa nav ieplānota 2013. gada budžetā, kā arī netika apspriesta revīzijas komisijas velēšanu gaitā 2012. gadā, tāpēc tā nevar būt izmaksāta. Tāpat nav izstrādāti prēmiju izmaksas noteikumi (par ko maksāt un kādā apjomā).

Uzskatām, ka pieņemtais lēmums par prēmiju izmaksu ir priekšlaicīgs un nelikumīgs.