Jaunie SIA „Rīgas ūdens” pakalpojumu tarifi

Uzmanību! lnformējam, ka ar šī gada 1. jūliju stājas spēkā SIA “Rīgas ūdens” noteiktais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs. Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru ir 0,63 eiro, līdzšinējo 0,514 eiro vietā, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu 0,65 eiro, līdzšinējo 0,511 eiro vietā (tarifos nav ietverts PVN). Papildus informācija par SIA,,Rīgas ūdens” sniegto pakalpojumu tarifu izmaiņām pieejama www.rigasudens.lv, ka arī zvanot uz SIA ,,Rīgas ūdens” informatīvo tālruņa numuru 80002122.