DzĪKS „Jubilejas” Dzīvokļu īpašnieki varēs iepazīties ar aprēķināto pārvaldīšanas maksu …..

Sākot ar 2021.gada 18.oktobri vortālā www.jubilejas.lv DzĪKS „Jubilejas” pārvaldībā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki varēs iepazīties ar aprēķināto pārvaldīšanas maksu (tāmes kopsavilkumu) 2022.gadam un dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu uz 2022.gadu.