Sakarā ar LR MK 09.10.2021.rīkojumu Nr. 720 DzĪKS “Jubilejas” apmeklētājus klātienē nepieņem

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Sakarā ar to, ka LR Ministru kabinets 09.10.2021. pieņēma rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” DzĪKS “Jubilejas” apmeklētājus klātienē nepieņem līdz pieņemšanas procesa turpmākas organizēšanas (šobrīd nevaram nodrošināt dzīvokļu īpašnieku pieņemšanu drošā vidē).

Saziņai, lūdzam izmantot e-pastu jubilejas@jubilejas.lv, pastkastīti A.Saharova ielā 3-1 vai zvanīt tel. 67247421, 29447141.   Kā rīkoties:

       par visiem jautājumiem zvanīt, rakstīt uz e-pastu, atstāt iesniegumu vai ūdens skaitītāju nomaiņas aktu mūsu pastkastītē vai nosūtīt pa pastu;

       ūdens skaitītāju rādījumus var iesniegt līdz mēneša 2.datumam elektroniski vai ūdens skaitītājiem paredzētā kastītē pie mājas A.Saharova ielā 3 1.kāpņu telpas ārā;

       ja pēc avārijas dzīvoklim nodarīti bojājumi un ir nepieciešamība to konstatēt un noteikt avārijas iemeslu, tad dzīvokļa īpašniekam jāraksta mums iesniegumu (ievietot pastkastītē vai sūtīt pa pastu vai uz e-pastu ar e-parakstu) ar lūgumu atnākt komisijai. Iesniegumā jānorāda kontaktālruni, pa kuru ar Jums sazināsies mūsu speciālists;

       jaunam dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz mums zemesgrāmatas un dzīvokļa pieņemšanas-nodošanas akta (ja tāds ir) kopija mūsu pastkastītē vai nosūtīt pa pastu vai uz e-pastu (fotogrāfijas vai noskanētā veidā), jāpaziņo kontaktālrunis;

       iepazīšana ar mājas lietas dokumentiem būs iespējama pēc ārkārtas situācijas atcelšanas;

       par parāda segšanu, sazināties pa telefonu vai e-pastu, vienoties par parāda apmaksas kārtību, sarunāt sastādītās vienošanās saņemšanas veidu, parakstīt to un iesniegt mums.

DzĪKS “Jubilejas”