Sakarā ar Covid-19 lielo izplatību …

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Sakarā ar Covid-19 lielo izplatību un Ministru kabineta lēmumiem, DzĪKS “Jubilejas” no 03.12.2020. apmeklētājus klātienē nepieņem.

Saziņai, lūdzam izmantot e-pastu jubilejas.ofiss@inbox.lv , pastkastīti A.Saharova ielā 3-1 vai zvanīt tel. 67247421, 29447141.

Kā rīkoties:

        par visiem jautājumiem zvanīt, rakstīt uz e-pastu, atstāt iesniegumu vai ūdens skaitītāju nomaiņas aktu mūsu pastkastītē vai nosūtīt pa pastu;

        ūdens skaitītāju rādījumus var iesniegt līdz mēneša 4.datumam elektroniski vai ūdens skaitītājiem paredzētā kastītē pie mājas A.Saharova ielā 3 1.kāpņu telpas ārā;

        ja pēc avārijas dzīvoklim nodarīti bojājumi un ir nepieciešamība to konstatēt un noteikt avārijas iemeslu, tad dzīvokļa īpašniekam jāraksta mums iesniegumu (ievietot pastkastītē vai sūta pa pastu vai uz e-pastu ar e-parakstu) ar lūgumu atnākt komisijai. Iesniegumā jānorāda kontaktālruni, ar kuru ar Jums sazināsies mūsu speciālists;

        jaunam dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz mums zemesgrāmatas un dzīvokļa pieņemšanas-nodošanas akta (ja tāds ir) kopija mūsu pastkastītē vai nosūtīt pa pastu vai uz e-pastu (fotogrāfijas vai noskanētā veidā), jāpaziņo kontaktālrunis;

        iepazīšana ar mājas lietas dokumentiem būs iespējama pēc ārkārtas situācijas atcelšanas;

        par parāda segšanu, sazināties pa telefonu vai e-pastu, vienotieties par parāda apmaksas kārtību, sarunāt sastādītas vienošanās saņemšanas veidu, parakstīt to un iesniegt mums.

 

DzĪKS “Jubilejas”

tel. 67247421, 29447141