Nepieļaujiet kooperatīva likvidāciju – nāciet uz 26.07.2016. biedru kopsapulci!

PAZIŅOJUMS

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2016.gada 26.jūlijā plkst. 18:30 (reģistrācija no plkst. 18.00) banketu zāles telpās Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 34, otrajā stāvā notiks Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” atkārtotā ārkārtas biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

 

1.Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto.

2.Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” valdes vēlēšanas.

3.Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” revīzijas institūcijas vēlēšanas.

4.Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” biedru uzņemšana un izslēgšana.

Lūdzam ierasties visus DzĪKS ”Jubilejas” balsstiesīgos biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem ne vēlāk kā divas dienas pirms biedru kopsapulces nav neizpildītu Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību (nav parādu). OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2016.gada 14.jūlijā

Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs  Anatolijs Serebrjanskis