Jūsu mājas jaunais norēķinu konts

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Informējam, ka sākot ar 2016.gada janvāri Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” visus norēķinus ar katras tās pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem organizē uz atsevišķa bankas konta pamata, kas nozīmē, ka Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” ir atvērusi katrai mājai atsevišķu norēķinu kontu bankā, uz kura tiks saņemta nauda tikai no noteiktas mājas dzīvokļu īpašniekiem, kas tiks tērēta tikai tās mājas vajadzībām (apsaimniekošanai, apkalpošanai utt.). Šādā veidā tiek panākts norēķinu caurspīdīgums, t.sk. tiek radīta iespēja pārskatāmā veidā kontrolēt no katras mājas dzīvokļu īpašniekiem saņemtos maksājumus un to izlietojumu. Šajā sakarā sākot ar 2016.gada janvāra rēķinu maksājumi Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” ir veicami uz jauniem norēķinu kontiem bankā (sk. rēķinā vai šī paziņojuma beigās), kamdēļ lūdzam pievērst īpašu vērību Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” bankas rekvizītiem, aizpildot maksājuma uzdevumu rēķina apmaksai.

Bez tam, sākot ar 2016.gada 1.februāri Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” iepriekšējais bankas konts (LV84UNLA0002000607803), uz kuru dzīvokļa īpašnieki veica 2015.gada un vecāku rēķinu apmaksu, tiks slēgts, kamdēļ, ja Jums (dzīvokļa īpašniekam) ir neapmaksāti rēķini, arī tie turpmāk būs jāapmaksā uz Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” jauno – Jūsu mājas vajadzībām atvērto norēķinu kontu bankā, kas ir/tiks uzrādīts 2016.gada janvāra un turpmākajos dzīvokļa rēķinos vai šī paziņojuma beigās.

Dzīvokļu īpašniekus, kuri saņem sociālo vai citu palīdzību, lūdzam informēt atbildīgās institūcijas par Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” bankas rekvizītu maiņu!

Rīgā, 2016.gada 14. janvārī. 

DzĪKS “Jubilejas” bankas konti ar 01.01.2016.:

Mājas kods

Adrese

Bankas kods

1

Pavasara 2

LV03UNLA0050023712447

2

Pavasara 4

LV04UNLA0050023712526

3

Pavasara 5

LV05UNLA0050023712411

4

Rudens 7

LV05UNLA0050023712605

5

Keldiša 9

LV11UNLA0050023712497

6

Saharova 3

LV12UNLA0050023712576

7

Saharova 25

LV13UNLA0050023712461

8

Zemes 2

LV13UNLA0050023712655

9

Zemas 8

LV14UNLA0050023712540

10

Zemes 10

LV14UNLA0050023712734

11

Vācieša 3

LV22UNLA0050023712784

12

Vācieša 7

LV36UNLA0050023712435

13

Vācieša 8

LV36UNLA0050023712629

14

Praulienas2

LV37UNLA0050023712514

15

Praulienas4

LV37UNLA0050023712708

16

Praulienas6

LV44UNLA0050023712485

17

Praulienas8

LV45UNLA0050023712564

18

Praulienas10

LV45UNLA0050023712758

19

Tīnūžu 3

LV67UNLA0050023712459

20

Tīnūžu 4

LV68UNLA0050023712538

21

Tīnūžu 6

LV76UNLA0050023712588

22

Tīnūžu 8

LV77UNLA0050023712473

23

Tīnūžu 10

LV77UNLA0050023712667

24

Tīnūžu 12

LV78UNLA0050023712746

25

Tīnūžu 14

LV79UNLA0050023712631

26

Tīnūžu 16

LV87UNLA0050023712681

90

Zemes maksājumi

LV50UNLA0050021872578