Steidzīgi apmaksājiet savus parādus !

DZ.Ī.K.S.  “Jubilejas” apsaimniekošanā esošajās mājās dzīvojošie parādnieki.

Steidzīgi apmaksājiet savus parādus, lai norēķinātos ar siltumenerģijas, ūdens, un par citu komunālo pakalpojumu piegādātājiem.

Pretējā gadījumā, kamēr nebūs dzēsti parādi piegādātājiem, tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

Kopējā parādu summa mājām uz 01.06.2015:

ADRESE

Keldiša iela 9

28 166,53 €

Praulienas iela 2

19 539,92 €

J.Vacieša iela 3

10 496,14 €

Praulienas iela 4

19 343,45 €

J.Vacieša iela 7

4 104,59 €

Praulienas iela 6

6 577,04 €

J.Vacieša iela 8

10 380,10 €

Praulienas iela 8

7 537,82 €

Zemes iela 2

28 213,65 €

Praulienas iela 10

5 626,08 €

Zemes iela 8

4 717,59 €

Tīnūžu iela 3

8 863,51 €

Zemes iela 10

11 923,05 €

Tīnūžu iela 4

26 130,56 €

Saharova iela 3

12 749,65 €

Tīnūžu iela 6

1 355,23 €

Saharova iela 25

22 627,25 €

Tīnūžu iela 8

1 199,65 €

Pavasara gatve 2

7 124,75 €

Tīnūžu iela 10

13 429,72 €

Pavasara gatve 4

23 037,08 €

Tīnūžu iela 12

1 709,16 €

Pavasara gatve 5

39 888,09 €

Tīnūžu iela 14

31 067,74 €

Rudens iela 7

28 499,08 €

Tīnūžu iela 16

14 616,80 €

 Parādu summas norādītas bez iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku parādu uzskaites.

Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” administrācija.