Paziņojums par sapulces (30.05.2015.) norises vietas izmaiņām

PAZIŅOJUMS par izmaiņām

Cienījamie Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” biedri!

2015.gada 20.maijā Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” izziņoja kārtējās biedru atkārtotās kopsapulces sasaukšanu 2015.gada 30.maijā plkst. 10:30 (reģistrācija no plkst. 10.00) Rīgas 88.vidusskolas (Ilūkstes ielā 30, Rīgā) aktu zālē. 2015.gada 26.maijā Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” saņēma telefonisku paziņojumu no Rīgas 88.vidusskolas administrācijas par to, ka 2015.gada 30.maijā nav iespējams piešķirt skolas telpas Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” sapulces vajadzībām. Sakarā ar minēto Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” kārtējā biedru atkārtotā kopsapulce notiks 2015.gada 30.maijā plkst. 10.30 (reģistrācija no plkst. 10.00) Rīgā, Jāņa Grestes ielā 10 (banketu zāle „Ilūzija”, ieeja no J. Grestes ielas) ar to pašu iepriekš izziņoto darba kārtību:

1. Ūdens patēriņa starpības samazināšanas iespējamo risinājumu izskatīšana un akceptēšana.

2. Metožu darbam ar parādniekiem izskatīšana un akceptēšana.

3. Grozījumu izdarīšana Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” statūtu 32.11.pkt., atceļot iepriekšējo 32.11.pkt. redakciju un izsakot to šādā redakcijā:

„32.11. Biedram ir tiesības nodot savas balsstiesības citam biedram ar rakstveida pilnvaru, kurā pilnvaras devēja paraksta īstums ir apliecināts pie Sabiedrības valdes priekšsēdētāja vai pie zvērināta notāra.”

4. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” 2014. saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana.

5. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” 2015.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

Lūdzam ierasties visus Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” balsstiesīgos biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību (nav parādu). OBLIGĀTI VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Atvainojos par sagādātajām neērtībām!

Rīgā, 2015.gada 26.maijā

Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs    A. Serebrjanskis