Kopsapulce 20.05.2015

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2015.gada 20.maijā plkst. 18:00 (reģistrācija no plkst. 17.30) Rīgas 88.vidusskolas (Ilūkstes ielā 30, Rīgā) aktu zālē notiks DzĪKS ”Jubilejas” kārtējā biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

1. Ūdens patēriņa starpības samazināšanas iespējamo risinājumu izskatīšana un akceptēšana.

2. Metožu darbam ar parādniekiem izskatīšana un akceptēšana.

3. Grozījumu izdarīšana Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” statūtu 32.11.pkt., atceļot iepriekšējo 32.11.pkt. redakciju un izsakot to šādā redakcijā:

„32.11. Biedram ir tiesības nodot savas balsstiesības citam biedram ar rakstveida pilnvaru, kurā pilnvaras devēja paraksta īstums ir apliecināts pie Sabiedrības valdes priekšsēdētāja vai pie zvērināta notāra.”

4. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” 2014. saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana.

5. Dz.Ī.K.S. „Jubilejas” 2015.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

Lūdzam ierasties visus DzĪKS ”Jubilejas” balsstiesīgos biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību (nav parādu). OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2015.gada 7.maijā

Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs   Anatolijs Serebrjanskis