Atkārtotā kopsapulce 26.04.2014

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2014.gada 26.aprīlī plkst. 10:30 (reģistrācija no plkst. 09.30) Rīgas 86.vidusskolas (Ilūkstes ielā 10, Rīgā) aktu zālē notiks DzĪKS ”Jubilejas” kārtējā biedru atkārtotā kopsapulce ar šādu darba kārtību:

 1.DzĪKS „Jubilejas” 2013. saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana.

2.DzĪKS „Jubilejas” 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

Lūdzam ierasties visus DzĪKS ”Jubilejas” balsstiesīgos biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu DzĪKS”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību (nav parādu). OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2014.gada 4.aprīlī

 DzĪKS ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājsAnatolijs Serebrjanskis