Atkārtotā kopsapulce 22.03.2014

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2014.gada 22.martā plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst. 9.30) Rīgas 86.vidusskolas (Ilūkstes ielā 10, Rīgā) aktu zālē notiks atkārtota DzĪKS ”Jubilejas” biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

1.DzĪKS „Jubilejas” valdes locekļu  (izņemot valdes priekšsēdētāju) atsaukšana.

2.DzĪKS „Jubilejas” valdes locekļu  (izņemot valdes priekšsēdētāju) ievēlēšana.

Lūdzam ierasties DzĪKS ”Jubilejas” biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu DzĪKS ”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību, kā arī biedru pilnvarotās personas, līdzi ņemot zvērināta notāra izsniegtās pilnvaras oriģinālu un kopiju. OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2014.gada 12.martā

DzĪKS ”Jubilejas”