DzĪKS “Jubilejas” pārvaldīšanas līguma ar māju noslēgšana

Rīgā, 10.09.2013.

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka: “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu  saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas (dzīvokļa) īpašnieka pienākums”. 

Savukārt šī likuma 10.panta otrā daļa nosaka: “Dzīvojamās mājas (dzīvokļa) īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgum (ar grozījumiem). 

Noteikti jānoslēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, lai DzĪKS ”Jubilejas” varētu noslēgt līgumus par siltuma, ūdens, un elektroenerģijas piegādi, atkritumu izvešanu Jūsu mājām.

Nosūtām Jums DzĪKS „Jubilejas” piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma projektu (pielikumā), lai Jums būtu iespējams ar to iepazīties. Sākot ar 2013.gada 30.septembri, notiks Jūsu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas procedūra aptaujas veidā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20.p. noteikumiem par šādu izlemjamo jautājumu:

“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma noslēgšana ar DzĪKS „Jubilejas” atbilstoši DzĪKS „Jubilejas” piedāvātajam projektam.

Rakstiski balsot varēs līdz 2013.gada 15.oktobrim.

Lai līgums būtu noslēgts, nepieciešams vairāk kā puses dzīvokļu īpašnieku balsojuma „par”.

P.S. Ja netiks noslēgts mājas pārvaldīšanas līgums, tad DzĪKS ”Jubilejas” nevarēs noslēgt līgumus ar AS “Rīgas Siltums”, SIA “Rīgas ūdens” u.c. par apkures, ūdens, elektroenerģijas u.c. komunālo pakalpojumu piegādi mājai.

DzĪKS ”Jubilejas” valdes priekšsēdētājs А.Serebrjanskis