Atkārtotā kopsapulce 27.07.2013

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS “JUBILEJAS”

PAZIŅOJUMS

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2013.gada 27.jūlijā plkst. 10.30 (reģistrācija no plkst. 10.00) Rīgas 88.vidusskolas (Ilūkstes ielā 30, Rīgā) aktu zālē notiks atkārtota DzĪKS ”Jubilejas” biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

1.DzĪKS „Jubilejas” valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

Lūdzam ierasties DzĪKS ”Jubilejas” biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu DzĪKS ”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību, kā arī biedru pilnvarotās personas, līdzi ņemot zvērināta notāra izsniegtās pilnvaras oriģinālu un kopiju. OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

 

Rīgā, 2013.gada 17.jūlijā

DzĪKS ”Jubilejas”  valde