Atkārtotā kopsapulce 29.06.2013

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS “JUBILEJAS”

PAZIŅOJUMS

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2013.gada 29.jūnijā plkst. 11.00 (reģistrācija plkst. 10.30) Rīgas 86.vidusskolas (Ilūkstes ielā 10, Rīgā) aktu zālē notiks atkārtota DzĪKS”Jubilejas” biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

1.DzĪKS “Jubilejas” valdes priekšsēdētāja un revidenta atskaites, DzĪKS „Jubilejas” valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis, zvērināts revidents M. Biernis.

Lūdzam ierasties visus DzĪKS ”Jubilejas” biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu DzĪKS”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību, kā arī biedru pilnvarotās personas, līdzi ņemot zvērināta notāra izsniegtās pilnvaras oriģinālu un kopiju. OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2013.gada 19.jūnijā

DzĪKS ”Jubilejas”  valde