Kopsapulce 19.06.2013.

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS “JUBILEJAS”

PAZIŅOJUMS

Cienījamie DzĪKS ”Jubilejas” biedri !

2013.gada 19.jūnijā plkst. 18.30 (reģistrācija no plkst. 18.00) Rīgas 86.vidusskolas (Ilūkstes ielā 10, Rīgā) aktu zālē notiks DzĪKS”Jubilejas” biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

1.DzĪKS “Jubilejas” valdes priekšsēdētāja un revidenta atskaites, DzĪKS „Jubilejas” valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis, zvērināts revidents M. Biernis.

Lūdzam ierasties visus DzĪKS ”Jubilejas” biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu DzĪKS”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību, kā arī biedru pilnvarotās personas, līdzi ņemot zvērināta notāra izsniegtās pilnvaras oriģinālu un kopiju. OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Rīgā, 2013.gada 7.jūnijā DzĪKS ”Jubilejas”  valde