Atkārtotā kopsapulce 27.04.2013.

DZīvokĻu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “JUBILEJAS”

 

                                                                      PAZIŅOJUMS

Cienījamie Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” biedri !

2013.gada 27.aprīlī plkst. 11.00 (reģistrācija plkst. 10.30) Rīgas 88.vidusskolas (Ilūkstes ielā 30, Rīgā) aktu zālē notiks Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” atkārtota biedru kopsapulce ar šādu darba kārtību:

 

1.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” 2012.gada saimnieciskās darbības pārskats.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis, zvēr. revidents M.Biernis-20min.;

2.    2013.gada Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” budžets un 2013. gada darbības plāns.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis, namu pārvaldnieks V.Radionovs- 20min;

3.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” biedru reģistrs, biedru uzņemšanas un izslēgšanas apstiprināšana.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis- 20min;

4.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” statūtu 32.16 un 34.9. punktu grozīšana. 

Ziņo valdes locekļis A.Ļevčenkovs- 10min.;

5.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” valdes sastāva, neskaitot valdes priekšsēdētāju, izmaiņas.

Ziņo valdes locekļis A.Ļevčenkovs- 20min; 

6.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” valdes sēdes vadīšanas nolikuma apstiprināšana (34.6).

Ziņo valdes locekļis A.Ļevčenkovs- 10min.;

7.    Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” valdes priekšsēdētāja vietnieka, revīzijas komisijas un zvērināta revidenta atalgojums.

Ziņo valdes locekļis A.Ļevčenkovs- 10min.;

8.    Tiesvedības procesi ar Dz.Ī.K.S. “Jubilejas”.

Ziņo valdes priekšsēdētājs A.Serebrjanskis- 20min..

 

Lūdzam ierasties visus Dz.Ī.K.S. ”Jubilejas” biedrus. Balsstiesīgi ir tie, kuriem nav neizpildītu Dz.Ī.K.S.”Jubilejas” statūtos un kopsapulces lēmumos noteikto saistību, kā arī biedru pilnvarotās personas, līdzi ņemot zvērināta notāra izsniegtās pilnvaras oriģinālu un kopiju. OBLIGĀTI  VISIEM – līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

 

Rīgā, 2013.gada 17.aprīlī                                                                                                                                     DzĪKS ”Jubilejas”  valde