PAZIŅOJUMS PAR SĪKDATNĒM

www.jubilejas.lv

 

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var darboties arī kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

 

IZMANTOTO SĪKDATŅU VEIDS

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Jubilejas” izmanto sīkdatnes šādiem nolūkiem:

  • Uzstādījumu sīkdatnes dod iespēju tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par to, kā tīmekļa vietne darbojas vai izskatās, kā, piemēram, vēlamo valodu.
Sīkdatnes nosaukums Nodrošina Avots Sīkdatnes tips Sīkdatnes apraksts, mērķis Sīkdatnes derīguma termiņš
_icl_current_languagr jubilejas.lv jubilejas.lv HTTP Atceras mājas lapas versijai lietotāja uzstādīto valodu. 1 diena

 

 

SĪKDATŅU IESTATĪJUMU IZMAIŅAS JŪSU DATORĀ

Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces Interneta pārlūkprogrammu Jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājas lapās. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sīkdatņu deaktivēšana vai ķeksīša noņemšana var novest pie vietnes samazinātas pakalpojumu pieejamības un ērtības.

 

CITA INFORMĀCIJA

Personas datu pārzinis – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Jubilejas”, reģistrācijas Nr.4000309461 (turpmāk – Kooperatīvs). Pārziņa kontaktinformācija – juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 3-1, Rīga, LV-1082; tālr. +371 29447141; e-pasts: jubilejas@jubilejas.lv

Jums ir tiesības lūgt Kooperatīvam izsniegt Jums Kooperatīva rīcībā esošos datus par Jums; labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši Jūsu norādēm, savu lūgumu pamatojot; ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu datu apstrādi; pārtraukt automatizētu datu apstrādi; prasīt datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos.

Domstarpību gadījumā saistībā ar Kooperatīva veikto personas datu apstrādi Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Sīkāku informāciju par pārziņa, t.i.,  Kooperatīva, veikto personas datu apstrādi, kā arī Jūsu tiesībām, Jūs varat iegūt tīmekļa vietnes www.jubilejas.lv sadaļā “Privātuma politika” vai personīgi sazinoties ar Kooperatīvu, izmantojot augstāk minēto kontaktinformāciju.

Kooperatīvs var veikt izmaiņas šajā sīkdatņu deklarācijā pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Kooperatīva interneta mājas lapā www.jubilejas.lv.

Sīkdatņu deklarācija pēdējo reizi atjaunināta 09.08.2022.

PDF Versija