Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA KOPLIETOŠANAS TELPĀS IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA

 

 

Elektroenerģijas patēriņa nedzīvojamajām telpām izmaksās ietilpst:

1.      Nedzīvojamo telpu apgaismojums

2.      Elektrodzinēju darbības nodrošināšana:

·        Karstā ūdens cirkulācijas pievada sūkņi – 2gab.

·        Apkures cirkulācijas pievada sūkņi – 2gab.

     3.   Aukstā ūdens padeves sūkņi, atrodas mājas sūkņu stacijā – 2gab.

 

I. Skaitītāju rādījumi un patērētās elektroenerģijas patēriņš mājai Praulienas ielā 2, Rīgā.

 

Skaitītāja Nr.

31.01.2012.

01.01.2012.

Patēriņš kvth

85680362

069571

068321

1250

85681259

005350

05294

56

85680386

026576

026225

351

 

II. Kopējo izmaksu aprēķins samaksai VAS Latvenergo

 

1. 1250 kvth x 0,088030 = 110,04Ls

2. 56 kvth х 0,067620 = 3,79Ls

3.351 kvth х 0,088030= 30,90 Ls

Kopā apmaksai 144,73 Ls, pieskaitot PVN 22%, - 176,57 Ls

 

III.        Lifta darbības nodrošināšanai patērētā elektroenerģija.

 

Katram cilvēkam, kas dzīvo 3.stāvā un augstāk, saskaņā ar 26.04.2004. protokolu Nr. 2, lifta darbības nodrošināšanai jāmaksā Ls.0,15 mēnesī, kopā 2012. gada janvārī – 17,55 Ls.

IV. Nedzīvojamo telpu elektroenerģijas patēriņa izmaksas

 

176,57 Ls-17,55Ls= 159,02Ls

 

V. Nedzīvojamajās telpās patērētās elektroenerģijas izmaksu tarifs

 

159,02Ls: 71= 2,2397Ls=2,24Ls, kur 71- dzīvokļu skaits mājā.

 

Tātad katram dzīvoklim Praulienas ielā 2 par patērēto elektroenerģiju nedzīvojamajās telpās par 2012. gada janvāri jāmaksā 2,24 Ls.

Aktīvā pozīcija: Home Tarifa aprēķins Elektroenerģijas aprēķins